Stoughton Opera House
381 E Main St, Stoughton, WI 53589
Concert Hall