Erick Sermon Erick Sermon

What's your favorite Erick Sermon album?